.

 

 

Tre fortælle-prædikener med familievenlighed:

Palmesøndag 2001

11. søndag i trinatis - 2. tekstrække

25. søndag i trinitatis 2008

 

 

 

Palmesøndag 2001 Familiegudstjeneste

 

 

Palmesøndag (familiegudstjeneste)

374          Nu ringer alle klokker

150          v. 1-6 Se hvor nu Jesus træder

150          v. 7-10  -”-

-

363          Hellig, Hellig, hellig

  12          v. 1-5 & 10 Op al den ting

 

Prædiketekst: Mattæus 21,1-9

 

 

Palmen

Det er morgen.

Solen står søvnigt op over oliebjerget lige uden for Jerusalem.

En gammel palme, som står lige udenfor en af byportene, skælver lidt i morgenluftningen.

Palmen havde stået her i mange mange år. Ja den vidste ikke selv hvor gammel den var!

Men den var efterhånden blevet ret høj, selv om nogle af dens grene stadig hænger så lavt at voksne mennesker kan nå dem.

Men børnene kan ikke komme op i den længere.

Børnene!

Ja! Det er mange år siden de kunne klatre i dens grene.

Den gamle palme sukker. Den synes det var så hyggeligt når børnene kravlede op i den og sad og kiggede ud over dalen fra dens krone.

Det kildede så sjovt når de plukkede dens dadler for at spise dem.

Palmen vågnede langsomt og strakte sig.

Også den store by kravlede ud af søvnen. Men kun med besvær. Den store port ved palmens fod åbnedes, som et dybt suk, mens de tunge døre svingede på hængslerne.

Inde bag bymuren gabte byen i morgensøvnighed og kiggede ud gennem porten over mod Oliebjerget, hvor træerne i olivenlundene endnu blundede i skyggen fra bjerget.

Palmen så til den ene side, ind over bymuren. Den var så høj at den kunne se hvad der skete derinde.

Dér var templet, og dér markedet hvor folk solgte og købte alle mulige sager. Både grønsager, dyr, husredskaber og alt hvad man havde brug for.

Men der var ikke så mange folk endnu.

Så kiggede Palmen til den anden side, hen over dalen og op på solen der stod op over Oliebjerget lige overfor.

 

 

Optoget

Nu begyndte der at komme liv i husene på bjergets skråning.

Og der var flere mennesker på stien der førte fra bjerget ned i dalen. Ned mod byen.

Der var faktisk en del mennesker på vej ned ad bjerget.

Det var usædvanligt på den tid af morgenen, mente palmen.

Flokken blev til et helt optog.

 Den kunne ikke se så meget. Gamle palmer har det nemlig som mennesker: de bliver nemt nærsynede med alderen.

Men selv om den ikke kunne se så godt, så fejlede dens hørelse intet.

Og den kunne skelne stemmerne derovrefra.

Næh de snakkede ikke bare.

Næh de sang.

Morgenvinden bevægede grenene så den ikke kunne høre hele sangen. Men nu og da trængte der et råb igennem:

 

Hosianna

Hosianna

 

Palmen smilede. så er det et festtog her op mod påske.

 

Hosianna … den kendte råbet fra festerne … lovet være Herren vor Gud.

 

Den viftede lidt med sine grene. Det gjorde den i godt humør at høre festsang. Og den ville gerne feste lidt.

Mens den nynnede og viftede svagt i morgenbrisen, var optoget kommet nærmere.

og så opdagede den noget mærkeligt i menneskemængden der krøb langsomt ned ad stien.

Nu kunne den se at der var én af dem som red på et æsel.

Det var da underligt.

En enlig mand på et æsel og alle de andre gik på deres fødder.

Jamen … de synger, mens de følger efter manden på æselet.

De synger Hosianna til manden på æslet.

Palmen rynkede på barken … det var sært .. man synger da kun Hosianna til Guds ære?

Hvem var han dog, manden på æslet?

 

Hosianna … Hosianna …

Lød det fra folkene

 

Påske

 

Påskefesten var nær.

Da menneskene i Jerusalem glædede sig over at de var undsluppet slaveriet i Ægypten. .. og Moses havde ført dem til deres eget land.

Palmen vidste de glædede sig til den store befrier ville komme … Messias. Han skulle føre til fred i landet.

Han skal blive konge som David. Og så skal der være godt i landet.

Davids søn skal bringe fred og liv … nogle sagde evigt liv til menneskene.

Palmen drømte … for den tænkte på hvordan det ville blive når Guds Rige kom og alt blev nyt, … det ville begynde med at menneskene skulle få fred med Gud.

Også for dyrene. Skulle det blive godt .. ingen ville jage hinanden

Børn kunne lege med slanger og vilde dyr … sådan havde Gud lovet!

Ja måske skulle det også blive godt for palmer … ingen der skulle fælder træer mere…

Jo når Davids søn blev konge og Messias så ville alt blive nyt …

HOV hvad var det … de var kommet nærmere … og hvad var det de sang:

 

Hosianna … Davids søn

Velsignet være han som kommer i Herrens navn .. Hosianna i det højeste.

Drømte den eller var den vågen?

De sang netop om Davids søn

Om kongen der skulle give fred

Om Guds konge!

Jamen .. troede de at denne mand på æslet var Messias .. Guds konge.

… ham som skulle skabe fred mellem Gud og mennesker?

 

Manden på æslet

 

Palmen så festtoget nå bunden af dalen og begynde at stige op mod byen …de ville komme denne vej gætte den

Folk sang og dansede.

De sang og dansede foran manden på æselet …

Hvem er denne mand på æselet …

Palmen kiggede nøjere og så opdagede den at den kendte ham … han havde været her i byen før.

Det var ham de kaldte Jesus.

Palmen huskede godt. Det gør palmer. De ser ikke så godt men husker rigtig godt.

Den huskede nøje da Jesus havde været i Jerusalem hver påske og helbredt mange. Han havde givet den lamme mand der havde ligget lam i mange år, ved dammen lige inden for porten sin førlighed igen.

Og de som gik forbi hver dag fortalte at han enddog havde opvakt en død dreng.

Mon Guds konge ikke netop skulle have magt også over døden?

Der var mange som Jesus havde hjulpet .. men ikke alle var glade. Især lederne i folket hadede Jesus.

Det forstod palmen ikke.

Måske var de fordi de syntes at de syge og svage skulle klare sig selv og helst ikke være for besværlige!

Og Jesus var jo netop omsorgsfuld overfor syge, svage … og havde en helt anden slags magt over hjerter, og … over sygdom …og selv over døden!

Nu kom de nærmere.

 

Hvorfor mon Jesus kom igen til byen?

Vidste han ikke at her var fjender?

Folkene der fulgte i optoget sang og sang …de var så glade. Og Jesus der sad på æselet så både glad og tænksom ud.

De sang hele tiden hosianna hosianna … Davids Søn …

Jesus var Davids Søn …

Jamen … måske var de gamle længsler efter en konge som kan skabe fred i verden og give mennesker den bedste fred med Gud … måske var det virkelig Jesus.

Palmen så at nu nærmede optoget sig muren … folk bredte deres kapper ud foran Jesus og æslet.

Han red hen over de flotte frakker som en konge der går op ad et kostbart tæppe.

Åh hvem der bare kunne være med til at hylde Jesus tænkte palmen.

Men den havde jo ingen overfrakke den kunne lægge ned på jorden foran ..kongen.

 

Æslet

 

Så blev palmen igen i tvivl. For hvordan kunne en konge dog komme ridende på et ganske alm. Æsel?

En konge skulle da have et fint ridedyr .. eller bæres i en bærestol.

Hvorfor kunne sådan et lille menneske som Jesus være konge ..ville Guds Messias ikke være en fornem mand?

En man var lidt bange for?

En mand med magt?

En mand folk trak sig tilbage for fordi han har en mægtig hær!

Som knuser sine fjender

Sådan ville folk have det.

En stærk mand der kunne sørge for ro og orden for ordentlige folk.

En som kunne banke alle dem de ikke kunne lide!

Kunne Jesus være Guds konge?

Her var ingen jo bange ..

 

Børnene

Her var måske en helt anden slags konge!

Palmen smilede for selv børnene var glade og løb frem og tilbage foran æselet. De var ikke bange …. Og palmen glædede sig ved at se det … børnene sang højere end alle andre … og svingede med armene … de havde ikke noget de kunne lægge ned foran Jesus … de lagde deres sang ned

 Glade børnestemmer sang Hosianna Hosianna – sådan som man gør når man følge r en konge.

Så bliver éns liv helt anderledes når man følge Guds konge.

Åh bare palmen kunne gøre noget ligesom folkene …

En lille dreng stod ved foden af palmen sammen med sin far.

Den lille så på sin far… far smilede … så rakte far armen op mod palmen og tog en kniv og skar en gren af den gamle palme og gav den til drengen som straks gav sig til at vifte med den.

Der gik et gys gennem palmen da grenen blev skåret af.

Det gjorde lidt ondt og blødte en smule …

Men da palmen så at drengen svingede med grenen foran Jesus … glemte palmen straks sin smerte … nu havde den også givet noget til Jesus

Den gamle palme så at der var flere folk som skar grene af træerne … også andre skar de nederste grene af palmen og lagde dem foran Jesus.

 Selv om det gjord lidt ondt, kunne palmen sagtens undvære de par grene, de var alligevel så gamle og slidte.

Det var dejligt at kunne gøre noget for Gud. Tænk at Gud kunne bruge menneskenes tøj, deres sange – og nu også palmens gamle grene.

Den tænkte at ingen blev for gammel til at give noget til Jesus.

Det var den ked af, for man er først rigtig med når man er med til at hylde Guds konge!

Nu var palmen også med i optoget.

Og nu red Jesus hen over grenene … dens grene.

Palmen kneb en lille tåre fra stederne hvor dens grene havde siddet, men det var måske af glæde over at være med i lovsangen til Jesus:

 ”Hosianna, Davids søn

Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn

Hosianna i det højeste”

 

Sagtmodig ..

Nu var optoget kommet forbi, og drengen spurgte sin far hvorfor de hyldede ham der sad på et æsel.

Skulle kongen ikke have en kamphest?

Far begyndte at forklare.

Og Palmen lyttede med alle blade på stilke.

fortalte faderen sin dreng at det slet ikke var så underligt at Messias, Guds fredskonge, skulle ride på et æsel.

For sådan havde Gud lovet sit folk fra ældgammel tid, at kongen skulle være en både retfærdig og sejrrig konge . . men også sagtmodig! Konge …

 Sådan siger Gud ved en af profeterne

og far citerer fra hukommelsen:

”Se din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl … an udråber fred til folkene , han hersker fra hav til hav ..”

Den lille dreng viftede med palmegrenen .. sagtmodig … sagtmodig … sang han …. Hosianna .. Hosianna

 Palmen viftede også med grenene … eller måske var det vinden som gjorde det …

 ”Sagtmodig” gentog palmen for sig selv … jo denne konge var sagtmodig … selv børnene var jublende glade … en konge som lader sig hylde af børnene, en konge som rider på et æsel.

Freden begynder, hvor folk lovsynger og får glæde fra Gud … jo det måtte være denne konge som Gud havde talt om …. ”Han udråber fred til folkene …”

 

I Jerusalem

Og fra sin høje krone kunne palmen se optoget komme ind i byen op til templet hvor det glade optog mødte vrede, alvorlige mænd som ikke mente Jesus var konge.

De sang ikke.

De jublede ikke.

De troede ikke Jesus var konge.

Den gamle palme sukkede …. Den så ned på den tomme gade ved foden af stammen. Her lå glædens palmer og ventede på at kongen skulle komme tilbage.

Hvornår kongen, Jesus, kom denne vej igen?

Mon de ville hylde ham igen?

Mon han ville have en krone på denne gang?

Her slutter palmens historie

Vi følger med ind i staden i påsken som nu kommer.

Hvad palmen ikke vidste var, at kongen skulle drage tilbage .. ud af byen nogle dage senere.

 Han skulle ganske rigtigt have en krone på. - en tornekrone.

For at blive en konge der hersker ved at elske ind i døden, til Gud Faders ære.

En konge der ikke bare sidder på et æsel men hænger på et kors.

En konge der dør for sit folk, og som er opstanden til liv.

En konge der er nær os, og som vi hylder på samme måde i nadverordene: ”Hosianna i det højeste- velsignet være Han som kommer i Herrens navn”

 Jo Jesus er en konge som er sagtmodig og vinder et folk ved at lide for os for at vi kan komme til Gud.

Og snart kommer Han igen i herlighed for at føre os i festtog.

 Lad os prise og bede:

 

Fuur palmesøndag 2001

 

Sognepræst CHO

 

 

----------------------------------

 

11. søndag efter trinitatis. / 2. række

holdt i Sct Mortens kirke år 2000


v/ sognepræst Claus Henry Olsen, Fuur.
Tekster: 5. Mos. 30,15-20; Rom. 10,4-17; Luk. 7,36-50.

Genfortællende udlægning af teksten (familiegudstjeneste).

Vi er blevet indbudt til kirkefrokost hos en af de ledende mænd i en af Israels byer.
Værten hedder Simon.
Man havde indbudt os fremmede købmænd til at være med til gudstjeneste i deres kirke.
Den de kaldte en synagoge.
Og bagefter bød denne Simon os på middag. Ikke bare os, men flere mennesker fra kirken.

Vi har vasket vore hænder ordentligt. Ikke kun for at få snavset af, fordi vi har hilst på mange lige efter gudstjenesten.
Men også fordi hænderne skal være rene i forhold til Gud. Vi viser Gud, at vi ikke har rene hænder selv, men må rense dem inden vi spiser af Guds gaver.
Vi har rejst og handlet så meget i dette land, Israel, så vi kender skikkene her. De er meget anderledes end hos os i det kolde nord.

Vi er ekstra omhyggelige i dag, for vi er gæst hos en mand, som tager den slags med Gud meget alvorligt.
Han er i det hele taget en mand, som er yderst respektabel. Han prøver så godt, som man kan, at følge Guds bud til Moses.
Han er farisæer.
Vi har forhørt os lidt hos de andre købmænd om ham, inden vi tog mod indbydelsen til middagsmåltidet.
Vores vært er en retskaffen mand. Snyder ikke i skat. Går ikke og småsladrer om andre. Betaler sine regninger til tiden.
Og er han med i en bestyrelse, ja, så passer han sine ting. Uanset om det er i den lokale skoles bestyrelse eller byens råd.
Han er i det hele taget til at stole på.

Vi lægger os til bords i vores værts indergård.
Lægger ... jo for sådan gør man her i disse middelhavsegne. Og det er behageligt, for så er de somme tider lidt snavsede fødder langt væk og ikke lige under bordet.
Her ligger vi så og spiser, mens vi stilfærdigt snakker med vore bordfæller.

De andre, som er indbudte til middagen, er også ordentlige folk.
Vi er indbudte, fordi vi som gæster fra det høje nord, er interessante og kan fortælle nyt fra den store verden udenom. Vi bliver behandlet med høflighed.

Der er også en anden lidt bemærkelsesværdig gæst til stede. Han har nogle følgesvende med. De er vist hans lærlinge, disciple.
De andre holder øje med denne underlige mand.
Vi spørger os lidt forsigtigt for om ham.

Vi får at vide, han hedder Jesus.
Han er kendt som en omvandrende profet fra Gud.
Han er kendt i byen som profet ... eller måske mere!

Det vækker vores nysgerrighed. Vi kender lidt til deres profeter her i Israel. Det var jo blandt andet fra deres skrifter, der blev læst op ved gudstjenesterne.
Men hvad betyder det vores bordfælle sagde: lidt mere?
Vi spørger, hvad han mener.

Jo, fortæller vores bordfælle, idet han ser sig lidt forsigtigt omkring, man har ved flere lejligheder hørt Jesus sige til folk, at deres synder er tilgivet. At Gud har tilgivet dem deres synder.
Og det er ofte sket i forbindelse med, at han har helbredt deres sygdom.

Vi ser forundret på fortælleren. Helbrede sygdomme ... det kan man da ikke sådan.
Men vi får kun et overbærende smil som svar. Som om vi er lidt dumme.

Denne Jesus er altså noget helt for sig, hvisker vores ven. Ingen af de profeter, Gud før har sendt til sit folk, har talt så stærkt og med sådan en autoritet.

Vores kammerat er ved at fortælle noget mere om Jesus - Messias kalder de ham også - fortælle noget om, at det med at helbrede syge ikke er det mest mærkelige, men det at han tilgiver synder ... det er noget, som ellers kun Gud kan.
Når ham Jesus går og siger, at Gud har tilgivet sådanne småsyndere deres synder, kan det jo let føre til, at folk lever umoralsk. Man må da vise Gud, at man tager hans bud alvorligt, før man kan regne med tilgivelse og ...

Vi bliver standset i vores snak.
For pludselig træder en fremmed kvinde ind i gården.
Hun er fornemt klædt.
Eller rettere pænt klædt. Men hun er lidt forsigtig.
Hun er ikke så gammel.
Hun ser sig omkring, som om hun søger én eller anden.
Én hun kender.

Imens er samtalen fortsat, men man mere end fornemmer, at opmærksomheden er hos kvinden.
Imidlertid er der ingen, som tiltaler hende.
Der er heller ingen, der gør mine til at hilse på hende.
Og vores vært ser overhovedet ikke den vej, hun er.
Vi skal til at spørge vores fortællende bordfælle, om hvem hun er, men så sker der noget.

Den fremmede kvinde knæler pludselig ned ved én af gæsternes fødder og tager en lille krukke frem fra en skjult lomme i tøjets folder.
Hun knæler ned ved fødderne af ham vi lige har talt om. Jesus.
Og så ser vi den mest rørende og mærkelige scene, vi har oplevet i dette fremmede land, hvor vi har solgt vores nordiske varer i hen ved et par måneder.
Kvinden knækker den lille krukkes hals, og hælder noget fint olie ud i sine hænder og begynder at smøre mandens fødder ind i olien.
Vi ser forbløffede til, for hun græder, mens hun gør det.
Det er vist ikke, fordi hun er ked af det.
Hun hulker ikke.
Men tårerne strømmer stille ned ad hendes kinder, mens hun gnider olien ind i de barkede fødder.

Vi begynder at mærke duften.
Selv om vi er købmænd og har ganske dyre salver på vores eget lager, har vi aldrig duftet noget skønnere.
Hendes hænder gnider profetens fødderne ind.
Tårerne fra hendes øjne væder mandens fødder. Hun tørrer dem af med sit pragtfulde lange kulsorte hår.
Og stadig uden at se op masserer hun sin, sikkert enormt dyre, olie ind i disse fødder.
Det må være dejligt at få fødderne smurt ind og masseret af denne slave - tænker vi.
Men hvorfor i al verden græder hun?
Vi forstår ingenting.

Men vi får nu andet at tænke på.
For på et tidspunkt, mens dette sceneri har udspillet sig, har den underlige mand, Jesus, set op fra kvinden, set op på vores vært, Simon.
Simon havde åbenbart betragtet begivenheden lige så nøje som os. For han er holdt op med at tale, og det er alle for resten.
Men det havde vi ikke lagt mærke til.
Manden Jesus studerer Simons ansigt nøje og indgående.
Simon ser tilbage. Ser alvorlig ud.
Da hører vi pludselig denne Jesus tale højt og klart:
"Simon, jeg har noget at sige dig."
Og værten svarede: "Sig det, Mester!"
Og mens kvinden gør sit arbejde færdigt fortæller Jesus en historie:

 ... LÆS TEKSTEN ... indtil: "Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt."

Vi kan se, at disse ord gør indtryk på Simon, men kan ikke forstå hvorfor.
Vi selv tænker, at det er der da noget om - og har altså opdaget, at hun ikke er slave i Simons hus.
Vi ser på hende med nye øjne. For vi fornemmer nok, at hun har et blakket ry blandt mændene og et meget skidt ry blandt kvinderne i byen.
Hun er helt givet prostitueret.
Én af dem, købmænd som os har den store fornøjelse at gå ind til, når vi er på rejse. Selv om det er lidt dyrt - hvis de er ordentlige og pæne.
Vi tænker sikkert ligesom de andre her ved bordet, om det virkelig er muligt, at nogen kan tilgive en kvinde som hende for det, hun har gjort?
Kan nogen gøre hende ren?
Kan nogen rense hendes rygte i byen?
Kan nogen give hende en ny tilværelse?
Kan nogen Gud, tænkes at ville have med sådan et menneske at gøre?

Vi mere end aner, hvilke enorme spændinger der opstår omkring denne Jesus. Og vi mærker på de andres ansigtsudtryk, at Jesus løber en enorm risiko.
Vreden og modviljen mod kvinden glider umærkeligt over og bliver rettet mod Jesus.
Han sidder jo og fortæller, at de ikke elsker Gud ret meget, fordi de ikke mener, de har så meget at bede Gud om tilgivelse for.
Jesus sidder og siger, at de er lidt dovne i deres bønner, fordi de ikke synes, de har så meget at sige Gud tak for.
Jesus antyder, at denne kvinde er frommere, nærmere Gud eller hvad man nu vil sige, end dem, fordi hun har fået tilgivet meget.
Og vi mærker tvivlen i os selv, for vi er jo også retskafne købmænd. Skulle Gud ikke være mere venligt stemt mod os lovlydige, end mod en kvinde som hende der?
På den anden side ... vi sidder og tænker lidt over det vi har hørt:
Jesus, ham de også kalder Messias, kunne åbenbart mærke og føle det, som var i Simons hjerte, da han betragtede kvindens opførsel.
Jesus kunne mærke, at det ikke var blide følelser, der var i Simons tanker.
Mon også Gud mærker, hvad vi tænker, selv om vi ikke siger det til Ham?
Mon Gud ser de slemme tanker, vi har, lige så klart som han ser de slemme ting, vi gør?
Og mon den, som bare tænker noget galt, har lige så stor grund til at sige undskyld til Gud som den, der gør noget galt?

Jeg tror, vi alle så os lidt omkring og tænkte over, hvor mange af de mænd, der lå her rundt om bordet, der ikke havde tænkt slemme tanker om hende her?
Vi ville have spurgt vores sidemand om noget, men fik ikke tid til det, for nu talte Jesus pludselig til kvinden. Han vendte sig fra Simon og henvendte sig til den knælende kvinde.
Hun havde siddet stille og lyttet til de to mænds samtale. Hun havde mærket kulden fra Simon, den retfærdige mand. Hun havde mærket den ejendommelige kærlighed og omsorg fra Jesus. Men helt anderledes end den hun normalt fik fra mænd.
Men mon alligevel denne Jesus vidste, hvilken slags kvinde hun var?
Hans næste ord fejede al tvivl væk: "Dine synder er tilgivet!"

Der blev mumlen og vrede ytringer omkring bordet. Nu blev det for meget.
Man kan da ikke bare sådan feje alt af bordet.
Det er for nemt bare sådan at få tilgivet synder. Hun kan da ikke bare sådan få tilgivelse, fordi hun knæler lidt ned og græder lidt over sig selv?
Og det er jo kun Gud, der kan tilgive. Og Gud vil vel ikke tilgive sådan en som hende, der lever så grimt.
Ja, sådan tænkte de andre nok også ved bordet. For vi kunne ikke sige os fri fra at tænke sådan. Hos os er Odin og Thor hårde guder. Her gælder det om kamp og hævn.
Der er vist nogen hos os, som har hørt, at der fortælles om en Gud, der har skabt hele verden. Men ingen véd noget om ham i vores nordlige verden.
Men vi så jo for vore øjne et menneske, der blev befriet fra et tungt livs tunge byrde.
Hvad var der mon sket med hende?
Havde hun hørt noget fra den øverste Gud gennem denne mærkelige Jesus?
Vi var fyldt af mærkelige spørgsmål ... om en Gud som kunne befri mennesker fra en enorm byrde, fra andre menneskers fordømmelse?
Mon vi kunne få noget mere at vide om denne Gud og hans sendebud: denne Jesus?

Det var, som om vreden og uviljen mod kvinden helt og holdent var drejet over mod Jesus. Det var ham, de diskuterede nu. Det var ham, de gav skylden for, at sådan nogle som hende kunne gå frit om i pæne menneskers selskab. Det var jo Jesu skyld, hun havde ødelagt det hyggelige selskab for pæne mennesker.
Ja, det var dybest set hans skyld, at hun kunne blive glad. Og det mente de ikke hun havde nogen grund til.
Det var ham, der var en synder, ja det var hans skyld.

Vi undrede os meget over, at Jesus ville gøre så meget bare for en kvinde som hende.
Mens deres uvilje samlede sig om Jesus, sendte han hende hjem til sit hus og sagde til hende:
"Din tro har frelst dig. Gå bort med fred!"
Vi kunne nu høre, hvad det var, der havde forbundet hende med den Gud, vi ikke kendte. Det var troen.
Hun troede at Gud havde sendt denne Jesus, og det var det, der havde løst hende og gjort hende glad for Gud.
Vi kendte ikke til at elske eller være glade for en gud. Guder passede sig selv.
Men måske passer den sande Gud ikke bare sig selv?

Hun rejste sig.
Hun græd ikke mere.
Hun smilte. Hun var glad.
Og hun gik hjem.
... resten af måltidet foregik i tavshed.

Da vi rejste hjem, var det med en anelse om, at hos os ville denne Gud også kunne være.
Måske ville der komme kirker, ligesom den vi havde været med i denne dag.
Måske ville der komme steder hos vores nordiske folk, hvor vi ville kunne knæle ned og takke for, at vi er elsket af denne Gud, som har sendt denne Jesus.
Ham der tog de andres vrede og bar den i stedet for en synder som hende. I stedet for os.
Vi sang en ny sang da vi drog hjem - en takkesang for Ham, der havde mødt os den dag! 

 

 Sognepræst CHO

 

----------------------------------

25. Søndag i Trinitatis 2008

Prædiken om dyr i Himmelen og dommedag

Sankt Mortens kirke, Fur. Musik- og familiegudstjeneste. En speciel gudstjeneste med lokale musikere. Derfor er prædikenen relateret til noget af musikken der anvendes. Jeg indsætter derfor liturgien for at give baggrund for at forstå noget af prædikenens sammenhæng:

 

 

Liturgi:

Klokkeringning

Præludium v/orkester: Oh, when the saints

Indgangsbøn

Salme: 749 I østen stiger solen op

Kyrie & Gloria

       Kyrie:

     P    Herre Gud Fader i Himlen

     M  Forbarm dig over os

     P    Herre Jesus, verdens frelser

     M  Forbarm dig over os

     P    Herre Helligånd, vort lys og vor trøst

     M  Forbarm dig over os

        Gloria:

     P   Ære være Gud i det højeste,

          og fred på jorden, i mennesker velbehag

Salme nr. 435, v 2

     Vi love, vi prise og takke dig,

     al æren skal dig tilhøre,

     o Herre, Gud Fader i Himmerig,

     for kærlighed, du os mon gøre!

     Du alle ting har i vold og magt,

     det alt må frem, som er din agt,

     thi frygte vi ingen fare.

Hilsen

Kollektbøn

     P … fra evighed til evighed

     M Amen

1. Læsning *

Kor og orkester

       The ash grove (orkester)

       Livstræet

       Der hvor roser aldrig dør

2. Læsning *

Trosbekendelsen *

Salme: 732 Dybt hælder året

3. Læsning *, evangeliet som indledes med:

     P               Dette hellige evangelium ...

     M  Gud være lovet

          for sit glædelige budskab.

Prædiken

Lovprisning Meddelelser.

Apostolsk velsignelse *

Salme:*

       Gud, lad os leve af dit ord

       som dagligt brød på denne jord

       og før dermed fra grådens dal

       os hjem til Himlens frydesal!

Kor og orkester :

     I skovens dybe stille ro.

     Nobody Knows The Trouble I See

Kirkebøn fra alter, delt i tre, præsten beder for og menigheden svarer:

P … derom beder vi

M Herre hør vor bøn

Kor / børn / menighed:  

     ”Fadervor” - hvor menighed synger omkvæd: ”Helliget være dit navn”

Hilsen

Kollektbøn

     P … fra evighed til evighed

     M Amen

Velsignelse *

     M Amen, Amen, Amen

Salme 217 Min Jesus lad mit hjerte få

Udgangsbøn

Postludium v/orkester: Down By The Riverside

 

----------------------

Prædiken:

 

Der sidder en mand en lørdag aften og kigger på TV. Det er en udsendelse hvor den kendte dyreven, Poul Thomsen og en præst diskuterer dyrevelfærd med hinanden.

Poul Thomsen siger, at han er lidt ked af at, der ikke er dyr i Himlen - han er jo mere ”Dus med dyrene” end han er med mennesker ”hvad skulle jeg i et paradis uden dyr?” - siger han.

Præsten prøver at argumentere med at der sikkert er dyr i Himlen.

Poul Thomsen fortæller, at han engang skulle holde prædiken i en kirke. Den skulle handle om dyr, og han bad præsten ved kirken om hjælp til at finde noget om dyr i Bibelen. Han opdagede  at der stor set intet står om dyr.[1]

TV-Præsten prøvede at forsvare bibelen, og henviste til at det jo snart er advent, og ved den lejlighed læser vi noget i bibelen om at ”Ulven skal bo sammen med lammet, panteren ligge sammen med kiddet; kalv og ungløve græsser sammen” - og ”Ulven og lammet græsser sammen, løven æder strå som oksen; men slangens føde er støv.” osv osv ..

Manden foran fjernsynet så på sin hund, den sov allerede, og som sædvanlig, når han hørte en præst begyndte hans egne øjne også at falde i.

Men pludselig spærrer han dem vidt op. Han står nemlig foran porten til Himmelen, med sin hund i en snor - han var temmelig forbavset over at stå der med hunden, for han mente bestemt ikke at nogen af dem var døde, sådan lige for nylig.

Men nu stod de her altså … sådan en skøn lørdag aften

Han stod og nynnede lidt på sangen ”Himmelhunden” af..

… Må man ta´ hunden med sig ind i Himlen?

Den er sød og den har vær´t min bedste ven

Den er klog og fin, og har lige vær´t i bad

Hvis man må, du spillemand, så bli´r jeg glad.

Han så ned på hunden. Klog? Hmmm - lige været i bad?  Næ, den havde vist lige havde været i slagsmål med naboens kat. Nå men det gik vel … 

Dem foran var lige gået ind gennem den himmelske dør, og så kom turen til de to.

En engel med flammesværd vogtede himmeldøren. Englen så på ham og hunden .. og spurgte hvad de ønskede?

Jo vi vil gerne ind i Himmelen - sagde manden - Hunden her er fin og den har været i bad - i går!

Englen svarede ham: det er godt .. den behøver ikke være nypoleret, men det er ikke problemet, I kan ikke komme ind sammen!

Manden var forbløffet: jamen den har aldrig bidt nogen ..

Englen så ham ind i øjnene .. ikke?

Manden tænkte sig om: nå jo, en enkelt gang bed den postbudet da den var lille, og den havde sikkert dårlig samvittighed bagefter!

Englen så alvorligt på manden:  ja men det var fordi den var bange og alene hjemme .. det var dig der havde efterladt den lille fyr helt alene. Det er ikke det der er problemet, I kan ikke komme ind sammen.

Nu var manden ved at være lidt ked af det: men vi har altid været venner og den er min bedste ven …

Det er rigtigt - sagde englen- men  man kan ikke tro andre ind i Himmelen, det er ens egen tro det gælder, ikke andres .. det er ikke nok at være venner med én der tror .. man må selv tro og følge Gud

Jamen det er da uretfærdigt - protesterede manden lidt vredt -  hvorfor kan hunden ikke komme ind i himmelen, bare fordi den er en hund og ikke kan tro

Du misforstår mig vist - sagde englen med et sørgmodigt smil - hunden kan da sagtens komme ind i Himmelen. Den er jo et dyr. Det er ikke dyrenes skyld, at det onde kom ind i verden, det er menneskenes skyld. Det er mennesket, der skal frelses ikke dyrene. Hunden kan godt komme i Himmelen, det er dig der er problemet.

Manden så rædselsslagent på englen der tog hundesnoren ud af hans hånd. Jamen jeg mente da at man kom i himmelen. Jeg troede da at det var,  ja det var bare noget man kom?

Nå var det din tro? - spurgte englen, og fortsatte - sig mig har du ikke været med til dine egne børns dåb?

Jo- mumlede manden.

Og du er konfirmeret - englen så udforskende på ham - for I sagde vel trosbekendelsen ved den lejlighed

Jo… - manden prøvede febrilsk at huske noget fra konfirmationstiden han kunne bruge til sit forsvar.

Du har altså sagt trosbekendelsen en del gange .. ikke sandt?- Nu var englen meget alvorlig.

Endelig tændtes der et lys i mandens tanker:  ja nemlig - ­ivrede han -  og der står noget om det evige liv, at man kommer i Himmelen når man dør!

Det er rigtigt - bemærkede englen -  men der står også noget om hvem du skal følge ind til det evige liv. Ikke sandt?

Manden havde aldrig set det fra den synsvinkel: nå du mener det om Jesus. Det der med at Jesus er født i Betlehem i en krybbe

Det er rigtigt ­- indrømmede englen -  men han blev ikke i krybben resten af sine dage,  vel?

Det gjorde han vel ikke ­- manden kom i tanke om at han vist altid havde tænkt de bare gemte Jesus til næste jul. Hvordan var det nu med den trosbekendelse . Det måtte være dér løsningen lå. Han rodede i længst glemte tanker. Et lyn slog ned: ”nu har jeg det, jeg kan godt huske det.:  Jesus blev vist skudt og lagt i en grav og …

Korsfæstet, ikke skudt. men korsfæstet.. hmmm - Englen rystede betænkeligt på hovedet.

Hunden så forarget op på sin ejer. Han slog ud med armene, det var da kun en detalje, det væsentlige måtte være at de havde henrettet ham.

Englen fortsatte:.. men Jesus blev vel heller ikke i graven? Det husker du vel?

Nu havde manden fået støvet sine kundskaber af og svarede ret sikkert - nej det er for resten rigtigt, Jesus opstod og de der soldater blev helt ude af flippen og skvattede bevidstløse og så steg han til Himmelen

Manden så helt stolt ud og var virkelig udmattet over den store anstrengelse - han kunne jo egt. det her og fortsatte selvsikkert : Ja det er det med Krist Himmelfart - det var den dag vi altid skulle på udflugt med firmaet til Pinenhus færgekro

Hmm jaså. Du var altså ikke i kirke på Kristi Himmelfarts dag ­- englen lød ikke begejstret.

Manden bed sig i tungen - av det var jo ikke så godt …

Englen gjorde ligesom et sidste forsøg på at få fyren ind på erkendelsens smalle vej men Jesus skulle vel ikke blive i Himlen heller?

Og se nu var manden lidt forvirret - Jo, Gud og Jesus er vel i Himmelen, ikke? Jeg mener det er vel der vi kommer op når vi er døde, ikke sandt? Altså det med at sjælen damper op i Himmelen ligesom en tåge? Så Jesus er vel også ligesom i Himmelen

Englen så på ham uden at svare

Manden mærkede på hunden, den var møgbeskidt og våd og virkede ikke spor fordampet. En grum tanke voksede i hans sind -  du mener da ikke at det der med at Jesus skal komme igen? Det der dommedag-noget! Det er da bare sådan noget vi siger, ikke?

Englen så spørgende på ham - er du sikker på det bare er noget man siger?

Ja det tror jeg - nu var manden helt forvirret - nej jeg mener nej det tror jeg nok ikke. Altså jeg tror ikke på det der med bulder og brag og atomkrig og alt det der fra filmene. Dommedag er da bare en slags eventyr?

Hvorfor tror du egentlig du står her?- spurgte englen blidt men bestemt.

Du mener da ikke? Du vil da ikke for alvor bilde mig ind at det der med dommedag er lige nu?- det løb koldt ned ad ryggen på den stakkels mand.

Prøv lige at se dig tilbage - sagde englen.

Manden så sig over skulderen, og fik sit livs chok (eller i hvert fald et chok). Han så en stribe mennesker stå i en kæmpelang kø, den var lige så lang øjet kunne se . Det var mærkeligt nok kilometer efter kilometer, tusinder af kilometer efter tusinder af kilometer. Ja endnu længere. Der var både kinesere, afrikanere, nogle afroamerikanere stod og nynnede

” Oh when the saint go marchin´in, :|

Lord I want to be in that number

When the saint go marchin´in.”

Lige bag ham stod et par indianere og lige bag ved en morsingbo med en fugl i et bur.

Manden sank et eller andet og vendte sig mod englen igen - Du mener altså det her er dommedag. Men det regnede jeg ikke med. Jeg troede da bare at når jeg døde, så kom det bedste af mig i Himlen?

Jo vel, det bedste af dig ­- englen kiggede op og ned ad manden -  det bedste af dig. Javel, og hvor er det så?

Manden stod lidt genert under englens blik og tænkte på sin lidt for store mave -  jo et eller andet sted. Sådan indeni mig. Mit hjerte og mit sind. Jeg tror da på det gode i mennesket. Ja jeg tror da der er noget godt i mig?

Englen smilede sarkastisk - hmmm jo vi kan da godt slippe dine storetæer ind i Himlen. Men er du tilfreds med det?

Nu svedte manden over det hele ved tanken om den kommende varme, og prøvede et sidste forsvar -  jamen hunden kan ikke undvære mig?

Ja det er synd for den - englen klappede det grisede dyr der stod med logrende hale - men det skulle du jo have tænkt på noget før, du har jo haft mange chancer for at følge Ham, Jesus du lige har fortalt om. Ham der har nedkæmpet selve døden og banet en vej til evigt liv.  

Jeg troede det var sådan langt ude i fremtiden - mumlede manden forsagt.

Men du har da hørt, at for Herren er én dag som tusind år, og tusind år som én dag?  - spurgte englen forundret - og at en dag skal Gud opfylde løftet og skabe en ny himmel og en ny jord?

Det må da være frygtelig svært at skabe ny jord, nye sol og nye planeter? ­- Manden glemte sig selv et øjeblik

Svært? Næ, det er såmænd nemt nok - sagde englen let henkastet som om det drejede sig om at bygge et hundehus i baghaven - Næ det er ikke så svært, altså at skabe ny jord, stjerner og galakser. Det er vel ikke sværere end første gang - englen stod lidt i egne tanker og tænkte på gamle dage. Så fortsatte den og pegede på manden -  det er dig der er problemet! Dyrene skal leve på en ny jord … fuglene skal flyve i ny ren luft over en ny og ganske smuk og nyskabt jord. Du har da hørt at Gud har sagt at den gamle jord skal brænde, smelte og helt forsvinde og så skal der skabes en ny. Her er kun retfærdighed og ikke længere nogen der skal føre krige eller være onde. Det skal være spændende, men ikke farligt at leve der.

Det har du vel hørt?

Manden mumlede noget om at han troede det bare var noget man fortalte børnene om paradis - altså alt det her er som et lyn fra klar himmel for mig - indrømmed han.

Englen rystede på hovedet:  jo - men hvis du nu havde hørt ordentligt efter, så var det jo netop hvad jeres Herre og frelser havde sagt, at dommedag netop skulle komme som et lyn fra en klar himmel …

Manden var ved at blive lidt gnaven midt i sin svedetur:.. jamen jeg skulle da lige have haft en advarsel, et brev, en email .. eller i det mindste en SMS - altså biblioteket sender en SMS når jeg skal huske at aflevere mine bøger.

Hov sig mig lige engang - spurgte englen -  blev du ikke 83 år gammel? Så har du haft mere end tid nok. Gud har længtes efter dig, kaldt ad dig, søgt dig, men du har bare gået din egen vej. Du var da ligeglad.

Englen løsner hundesnoren og lader hunden gå

Manden ser hunden gå glad ind gennem himmelporten og vil løbe efter den, men han snubler over dørtrinnet og falder ned i en åbning. Han falder og falder og hvirvler rundt og falder og falder.

Åh nej råber han. Jeg skal nok blive bedre menneske. Nej for resten jeg skal nok blive bedre kristen. Det tror jeg nok. Åh nej det er for sent! Himmelske Fader forbarm dig over mig. Og så begyndte han at bede Fadervor, som han havde gjort da han var lille ”Fader vor du som er i Himmelen, helliget …”

BAAANG …pludselig landede han med et brag.

Han slog øjnene op og opdagede at lå på gulvet i sin stue. Han var faldet ned af sofaen og fjernsynet spillede natradio. Nogen sang ”Nobody know the troubles I have seen, nobody know my sorrows”

Hunden lå på gulvet ved siden af ham og kiggede undrende på ham, som om den sagde: Hvad laver du her og hvorfor råber du sådan op?

Manden lå på gulvet og sundede sig lidt.

Så slukkede han fjernsynet og vaklede i seng. Men inden han sov bad han Fadervor for første gang i mange år.

Næste morgen stod han tidligere op end han plejede om søndagen. Han nynnede ”Oh when the saints .. oh Lord I want to be in that number” mens han barberede sig.

Hunden kom ikke med i kirke, det var jo ikke den der var problemet. Men den fik et stort kødben. Han tænkte over sin drøm mens han gik - næste gang var det alvor?

 

 

CHO Fur  2008

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

[1] Kristeligt Dagblad 8/1 2008 p 5 - Poul Thomsen er kendt fra TV udsendelserne